PREKSHA VAHINI - Ichalkaranji

Samvahak (Co-ordinator) Vikas Surana
Mobile :9326021312
Landline :0230-2433462
E-mail :vikas@preksha.com


Reg.No. Name Points
000568 Vikas Surana 400
000569 Rajesh Surana -400
000571 Pankaj Jogad NA
000571 Mahendra Chhajer 200
000572 Santosh Bhansali NA
000573 Dinesh Chhajer -600
000574 Praveen Salecha -600
000575 Mukesh Bhansali -400
000576 Pradeep Chopra -600
000577 Sanjay Mehta NA

Top Rankers

Rank User Name Points
1 Vikas Surana 400
2 Mahendra Chhajer 200
3 Rajesh Surana -400
4 Aditya Ladha -400
5 Mukesh Bhansali -400